Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu auttaa katsojaa tulkitsemaan viestiä ja visuaalinen ilme herättää mielikuvia yrityksestä. Ulkoasun suunnittelua tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä esimerkiksi esitteet, pakkaukset, yritystunnukset, verkkosivustot, mainokset ja opasteet. 

Markkinoinnissa ulkoasulla on suuri merkitys, koska ulkoasun avulla asiakkaaseen tehdään tavoitteiden mukainen ensivaikutus. Lähtökohtana graafiselle suunnittelulle on tuotteen tavoitemielikuva, jonka mukaisesti lähdetään luomaan tuotteelle tai palvelulle visuaalista ilmettä. Intossa luodaan visuaalisia ilmeitä, herätellään mielikuvia yritysilmeistä pakkaussuunnitteluun.

Painotuotteiden suunnittelu- ja tuotantopalvelut

• yritys- ja tuoteidentiteetit
• pakkaussuunnittelu
• esitteet ja muut painotuotteet
• vuosikirjat ja muut taittotyöt
• messumateriaalit ja -osastot
• kuvituspalvelut

Verkkosivujen suunnittelu

Nettisivut ovat nykypäivänä yksi tärkeimmistä markkinointivälineistä, koska asiakkaat etsivät netistä tietoa yrityksistä, yhdistyksistä ja muista palveluista. Tärkeimpiä ovat esimerkiksi palveluntarjoajan aukioloajat ja yhteystiedot. Verkkosivut luovat mielikuvan yrityksen/palvelun luotettavuudesta, osaamisesta ja hintatasosta.

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä (UI-design) ja graafisen ilmeen mukainen verkkosivusto toimiii tärkeänä osana markkinointia. Suunnittelussa tärkeää on käyttökokemuksen huomioon ottaminen (UX-design). Verkkopalvelun käyttöliittymän selkeys ja visuaalisuus, käyttökokemuksen helppous ja vaivattomuus tuovat lisäarvoa palveluille ja kasvattavat asiakastyytyväisyyttä.

Digitaalisen median suunnittelu- ja tuotantopalvelut

• verkko- ja kampanjasivustot
• verkkomainonta
• uutiskirjeet
• hakukonemainonta
• verkkoanalyysiratkaisut

Valokuvauspalvelut

Into tuottaa yritysasiakkaille valokuvauspalvelut ammattitaidolla. Lopputuloksena syntyy laadukkaat yritys- ja henkilökuvat sekä tuote- ja mainoskuvat.


"Yhteistyö Inton kanssa oli asiantuntevaa. Palvelu miellyttävää ja nopeaa. Suosittelemme."
Marjo Halonen, Markkinointipäällikkö, Oksasen Puutarha Oy

Lue lisää asiakaskokemuksia