Skip to content

CASE Brallo Oy / Verkkosivujen ja yritysilmeen suunnittelu

Suunnittelimme Brallo Oy:lle brändin mukaisen visuaalisen ilmeen. Yritysilmeen suunnitteluun kuului logon suunnittelu ja visuaalisen ilmeen (värien, typografian, kotisivujen ulkoasun) suunnittelu. Uuden ilmeen mukaisesti toteutimme myös Brallon selkeät nettisivut, jotka ovat toteutettu CMS alustalle.

Websivut, Sisällönhallintajärjestelmä, Yritysilmeen suunnittelu, Logo suunnittelu,

Brallo